EN language EN        SK language SK
Vysoké Tatry - Tatranské Matliare
                                       7. - 9. jún 2011

26. máj 2011 - Programy konferencií

16. marec 2011 -

Termín registrácie a zaslania 2-stranového abstraktu v angličtine predĺžený do 31.3.2011.

15. február 2011 - spustenie registrácie

všetky aktuality

Medzinárodné vedecké podujatie ENERGETIKA 2011 zastrešuje dve medzinárodné vedecké konferencie:

Energetika - Ekológia - Ekonomika 2011
Obnoviteľné zdroje energie 2011.

Usporiadatelia

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Zväz slovenských vedecko-technických spoločností
Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie
Slovenský výbor Svetovej energetickej rady
VUJE a. s.

Cieľ medzinárodného vedeckého podujatia

Hlavným cieľom podujatia je nadviazanie a prehĺbenie spolupráce, ako aj výmena informácií a skúseností medzi odborníkmi na energetiku z praxe, univerzít a výskumných pracovísk zo Slovenska i zo zahraničia. Podujatie má prispieť formou prednášok, prezentácií a diskusie k ďalšiemu rozvoju v oblasti prevádzky a riadenia energetických systémov, obnoviteľných zdrojov, ekológie a ekonomiky energetiky.

Záštita

Ministerstvo hospodárstva SR

Garant

Prof. Ing. František Janíček, PhD.

Konferencie

10. medzinárodná vedecká konferencia EEE 2011

Energetika - Ekológia - Ekonomika

2. medzinárodná vedecká konferencia OZE 2011

Obnoviteľné zdroje energie

Hlavní partneri