EN language EN        SK language SK
Vysoké Tatry - Tatranské Matliare
                                       15. - 17. máj 2012

9. máj 2012 - Program na stiahnutie

6. marec 2012 - Registrácia bola ukončená.

22. február 2012 - Termín registrácie predĺžený do 05.03.2012.
Termín zaslania 2-stranového abstraktu v angličtine predĺžený do 05.03.2012.

všetky aktuality

Medzinárodné vedecké podujatie ENERGETIKA 2012 zastrešuje tri medzinárodné vedecké konferencie:

Energetika - Ekológia - Ekonomika 2012

Riadenie v energetike 2012

Obnoviteľné zdroje energie 2012

Usporiadatelia

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie
Slovenský výbor Svetovej energetickej rady
VÚJE a. s.

Cieľ medzinárodného vedeckého podujatia

Hlavným cieľom podujatia je nadviazanie a prehĺbenie spolupráce, ako aj výmena informácií a skúseností medzi odborníkmi na energetiku z praxe, univerzít a výskumných pracovísk zo Slovenska i zo zahraničia. Podujatie má prispieť formou prednášok, prezentácií a diskusie k ďalšiemu rozvoju v oblasti prevádzky a riadenia energetických systémov, obnoviteľných zdrojov, ekológie a ekonomiky energetiky.

Záštita

Ministerstvo hospodárstva SR

Garant

prof. Ing. František Janíček, PhD.

Konferencie

11. medzinárodná vedecká konferencia EEE 2012

Energetika - Ekológia - Ekonomika

10. medzinárodná vedecká konferencia CPS 2012

Riadenie v energetike

3. medzinárodná vedecká konferencia OZE 2012

Obnoviteľné zdroje energie

Hlavní partneri            
to top