EN language EN        SK language SK
Vysoké Tatry - Tatranské Matliare
                                       20. - 22. máj 2014

Medzinárodné vedecké podujatie ENERGETIKA 2014 zastrešuje tri medzinárodné vedecké konferencie:

Energetika - Ekológia - Ekonomika 2014

Riadenie v energetike 2014

Obnoviteľné zdroje energie 2014


Usporiadatelia

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie
Slovenský výbor Svetovej energetickej rady
VÚJE a. s.

Cieľ medzinárodného vedeckého podujatia

Hlavným cieľom podujatia je nadviazanie a prehĺbenie spolupráce, ako aj výmena informácií a skúseností medzi odborníkmi na energetiku z praxe, univerzít a výskumných pracovísk zo Slovenska i zo zahraničia. Podujatie má prispieť formou prednášok, prezentácií a diskusie k ďalšiemu rozvoju v oblasti prevádzky a riadenia energetických systémov, obnoviteľných zdrojov, ekológie a ekonomiky energetiky.

Záštita

Ministerstvo hospodárstva SR

Garant

prof. Ing. František Janíček, PhD.

Konferencie

12. medzinárodná vedecká konferencia EEE 2014

Energetika - Ekológia - Ekonomika

11. medzinárodná vedecká konferencia CPS 2014

Riadenie v energetike

5. medzinárodná vedecká konferencia OZE 2014

Obnoviteľné zdroje energie

Hlavní partneri            
Prihlásenie

Email:          

Heslo:

Registrácia

Zabudnuté heslo