EN language EN        SK language SK
Riadenie v energetike 13. medzinárodná vedecká konferencia CPS 2018

O konferencii CPS

Predseda medzinárodného programového výboru

Anton Beláň

Cieľ

Hlavným cieľom konferencie CPS 2018 je nadviazanie a prehĺbenie spolupráce medzi odborníkmi v oblasti energetiky a predstaviteľmi výskumu a univerzít, ako aj výmena informácií a skúseností z prevádzky a riadenia energetických a tepelných systémov.

Konferencia Riadenie v energetike - Control of Power Systems sa konala od roku 1994 do roku 2008 každé dva roky striedavo v ČR a v SR v spolupráci s Univerzitou T. Baťu v Zlíne. 13. medzinárodná konferencia CPS 2018 je súčasťou širšieho podujatia s názvom ENERGETIKA 2018.

Obsahová náplň

Konferencia je venovaná najmä otázkam riadenia výroby, prenosu a spotreby energie, projektovaniu, diagnostike a implementácii riadiacich a informačných systémov v energetike, ich ekonomickým efektom, ako aj ich vplyvom na životné prostredie.

Tematické okruhy

 1. Uplatnenie moderných metód teórie riadenia v energetike
 2. Informačné technológie v energetike
 3. Optimalizácia prevádzky zdrojov energie
 4. Riadenie teplárenských a plynárenských sústav
 5. Meranie a diagnostika v energetike
 6. Riadenie netradičných zdrojov energie
 7. Prevádzka a riadenie jadrových elektrární
 8. Prevádzka distribučných sietí – Smart grid systems
 9. Dispečerské systémy pre riadenie a monitorovanie energetických sústav
 10. Výskumné a vývojové programy v energetike
 11. Modelovanie a riadenie energetických systémov


Prihlásenie

Email:

Heslo:

Registrácia

Zabudnuté heslo

Vysoké Tatry - Tatranské Matliare
5. - 7. jún 2018
to top