EN language EN        SK language SK
Vysoké Tatry - Tatranské Matliare
                                       31. máj - 2. jún 2016

Medzinárodné vedecké podujatie ENERGETIKA 2016 zastrešuje tri medzinárodné vedecké konferencie:

Energetika - Ekológia - Ekonomika 2016

Riadenie v energetike 2016

Obnoviteľné zdroje energie 2016


Usporiadatelia

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie
Slovenský výbor Svetovej energetickej rady
VÚJE a. s.

Cieľ medzinárodného vedeckého podujatia

Hlavným cieľom podujatia je nadviazanie a prehĺbenie spolupráce, ako aj výmena informácií a skúseností medzi odborníkmi na energetiku z praxe, univerzít a výskumných pracovísk zo Slovenska i zo zahraničia. Podujatie má prispieť formou prednášok, prezentácií a diskusie k ďalšiemu rozvoju v oblasti prevádzky a riadenia energetických systémov, obnoviteľných zdrojov, ekológie a ekonomiky energetiky.

Záštita

Ministerstvo hospodárstva SR

Garant

prof. Ing. František Janíček, PhD.

Konferencie

14. medzinárodná vedecká konferencia EEE 2017

Energetika - Ekológia - Ekonomika

13. medzinárodná vedecká konferencia CPS 2017

Riadenie v energetike

7. medzinárodná vedecká konferencia OZE 2017

Obnoviteľné zdroje energie

Generálni partneri            
Prihlásenie

Email:          

Heslo:

Registrácia

Zabudnuté heslo

to top