EN language EN        SK language SK

Organizačné pokyny

Dôležité termíny

28. február 2018  – registrácia

31. marec 2018    – zaslanie príspevku

 

Účastnícky poplatok 

úhrada do 15. apríla 2018 
360 € - znížený plný poplatok 
210 € - znížený poplatok pre doktorandov a študentov  


úhrada od 15. apríla 2018 

400 € - plný poplatok 

230 € - poplatok pre doktorandov a študentov

Termín na úhradu vložného: 30.4.2018

V poplatku sú zahrnuté náklady na vložné, zborník na USB kľúči a ubytovanie.

Vo vložnom je zahrnuté publikovanie 2 príspevkov (každý ďalší príspevok - 50 Eur).

Uhradený účastnícky poplatok sa nevracia. Ak sa prihlásený účastník nemôže zúčastniť, môže ho nahradiť iná osoba.Bankové spojenie 

Názov účtu: Slovenský výbor Svetovej energetickej rady (SV WEC) 

Číslo účtu: 2627305253/0200 

IBAN: SK77 0200 0000 0026 2730 5253 

SWIFT code: SUBASKBXXXX 

Na základe vašej registrácie vám bude vystavená preddavková faktúra. Po jej úhrade vám bude vystavená vyúčtovacia faktúra.


Rokovacie jazyky 

angličtina, slovenčina, čeština 


Súťaž 

V rámci medzinárodného podujatia budú ocenené najlepšie príspevky doktorandov a študentov. 

Prihlásenie

Email:

Heslo:

Registrácia

Zabudnuté heslo

Vysoké Tatry - Tatranské Matliare
5. - 7. jún 2018
to top