EN language EN        SK language SK
Vysoké Tatry - Tatranské Matliare
                                       5. - 7. jún 2018

29. máj 2018 - Program

18. máj 2018 - Harmonogram

15. marec 2018 - Predĺžený termín zaslania príspevku do 31. marca 2018.

všetky aktuality

Medzinárodné vedecké podujatie ENERGETIKA 2018 zastrešuje tri medzinárodné vedecké konferencie:

Energetika - Ekológia - Ekonomika 2018

Riadenie v energetike 2018

Obnoviteľné zdroje energie 2018


Usporiadatelia

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie
Slovenský výbor Svetovej energetickej rady

Cieľ medzinárodného vedeckého podujatia

Hlavným cieľom podujatia je nadviazanie a prehĺbenie spolupráce, ako aj výmena informácií a skúseností medzi odborníkmi na energetiku z praxe, univerzít a výskumných pracovísk zo Slovenska i zo zahraničia. Podujatie má prispieť formou prednášok, prezentácií a diskusie k ďalšiemu rozvoju v oblasti prevádzky a riadenia energetických systémov, obnoviteľných zdrojov, ekológie a ekonomiky energetiky.

Záštita

Ministerstvo hospodárstva SR

Garant

prof. Ing. František Janíček, PhD.

Konferencie

14. medzinárodná vedecká konferencia EEE 2018

Energetika - Ekológia - Ekonomika

13. medzinárodná vedecká konferencia CPS 2018

Riadenie v energetike

7. medzinárodná vedecká konferencia OZE 2018

Obnoviteľné zdroje energie

Hlavní partneri            
Prihlásenie

Email:          

Heslo:

Registrácia

Zabudnuté heslo

to top